Díj

Ez a dokumentum egy előző változata!


2019. július 09.

Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Novofer Alapítvány 2019. évi Gábor Dénes-díjra való felterjesztési felhívását.

A felhívás, az adatlap, a tudnivalókat tartalmazó részletes ismertető a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ internet címen megtalálható, onnan letölthető.

A tájékoztatóból többek között megismerhető, hogy

  • kik jelölhetők, vagy kik nem jelölhetők a díjra?
  • kik lehetnek, vagy kik nem lehetnek jelölők/felterjesztők?
  • mi a jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma?
  • meddig, hová és hány példányban kell a jelöléseket küldeni?
  • kik lehetnek, vagy nem lehetnek ajánlók?
  • kik döntenek a jelölésekről?
  • melyek az értékelés szempontjai?
  • mikor és hogyan értesülnek a jelölők és a díjazottak az eredményről?

A feltételeknek megfelelő szakember/ek felterjesztésének határideje 2019. október 10.

2019. július 07. GYÁSZHÍR

Életének 77. évében, 2019. július 07-én elhunyt Ginsztler János Gábor Dénes-díjazott gépészmérnök, akadémikus, a Műegyetem professzor emeritusa.

János 2015-ben In Memoriam oklevelet kapott a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi tagjaként négy cikluson keresztül folytatott áldozatos tevékenységéért, mellyel hozzájárult a kitűzött célok valóra váltásához, Gábor Dénes szellemi hagyatékának eredményes ápolásához, a Gábor Dénes-díj hazai és nemzetközi presztízsének növeléséhez.

Temetése 2019. július 29.-én 14:30-kor lesz a Farkasréti Temető Makovecz ravatalozójában.

2019. június 23. GYÁSZHÍR

Dr. Inzelt Péter a Novofer Alapítvány Kuratórium tagja, majd a Felügyelő Bizottság elnöke, az MTA SZTAKI volt igazgatója, 2019. június 23-én, 75 éves korában - hosszas súlyos betegség után - elhunyt. Búcsúztatására a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában kerül sor, 2019. július 8.-án 11 óra 15 perces kezdéssel.

2019. június 05.

2019. június 05-én ünnepélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében átadták a „Találjuk fel magunkat” – 2019 Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjakat. Bővebb információt a csatolt fájl tartalmaz.

sajtoanyag-2019-fin.pdf

2019. május 23.

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a telekommunikációs szektor egyik legrangosabb hazai elismerésével, Puskás Tivadar-díjjal jutalmazták dr. Drozdy Győzőt, klubtársukat, a NOVOFER Alapítvány felügyelő bizottságának elnökét, a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesét.

A klub vezetőségének nevében nagy szeretettel gratulálunk és további szép sikereket kívánunk a munkájában!

Forrás: telenor.hu

2019. március 15.

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából több Gábor Dénes-díjazott klubtagunk is kitüntetésben részesült. Ezúton gratulálunk kitüntetett tagjainknak és további sikereket kívánunk!

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta:

GYULAI JÓZSEF Széchenyi-díjas fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékének professor emeritusa és a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tanácsadója részére a hazai anyagtudomány, főként a mikro- és nanoszerkezetű félvezető anyagok kutatása területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, a fiatalabb generációk tudományos kibontakozását segítő egyetemi oktatói munkája, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta:

BÁRSONY ISTVÁN Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóprofesszora részére a funkcionális anyagok kutatása és innovatív mérnöki alkalmazása területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkája, valamint tudományterülete kapcsolatainak szervezésében, illetve a mérnöki-kutatói utánpótlás nevelésében elért sikerei elismeréseként.

DÉKÁNY IMRE Széchenyi-díjas vegyésznek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének professor emeritusa részére a hazai egészségipar fejlesztéséhez a vegyszer nélküli fertőtlenítési eljárás megvalósításával hozzájáruló munkája, valamint a nanomedicina és a bio-nanotechnológia területén kutatóként és oktatóként elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült:

CSERMELY PÉTER, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára a komplex rendszerek adaptációs, tanulási és döntéshozatali mechanizmusainak hálózatos vizsgálata területén elért iskolateremtő, a gyógyszerkutatásban is sikeresen alkalmazott eredményei, valamint a tudományos élet ifjú tehetségeinek felkutatása és pályájának egyengetése érdekében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

2019. február 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gábor Dénes középiskolai ösztöndíj 2019

A NOVOFER Alapítvány az idei évben is meghirdette Középiskolai Ösztöndíj pályázatát “Találjuk fel magunkat” címmel, az alábbi témakörökben:

A. témakör: AZ INNOVATÍV JÁRMŰVEK, B. témakör: A NÖVEKVŐ POLIMER FELHASZNÁLÁS KIHÍVÁSAI

A felhívás és adatlap a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ linken érhető el, továbbá a facebookon is megtalálható https://www.facebook.com/Gábor-Dénes-díj-184820578308932/.

A beérkező dolgozatok elbírálását az erre vállalkozó középiskolai tanárok és a korábbiakban Gábor Dénes-díjjal elismert szakemberek segítik.

NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért

Gábor Dénes-díj

Budapest 1112, Hegyalja út 86.

www.gabordenes.hu

Tel: +36 1 319 8913

Mobil: +36 30 484 8004

2019. február 09.

Gábor Dénes halálának 40. évfordulójára

EMLÉKEZZÜNK RÁ ÉS KÖVESSÜK ŐT

In Memoriam Gábor Dénes

Immár negyven éve, hogy 1979 február 9.-én, távol hazájától, de attól igazán nem elszakadva itt hagyott bennünket Gábor Dénes, a magyar fizikus és feltaláló, valamint társadalom tudós, a Nobel-díj tulajdonosa. Számos találmánya a mai napig alapját adja fejlesztéseknek és alkalmazásoknak, világszemlélete és „jövőbe látása” például szolgálhat a ma és holnap nemzedékének. Élete utolsó szakaszában a Római Klub tagjaként olyan összefüggésekre hívta fel a figyelmet írásaiban, amelyek ma is megszívlelendők és olyan veszélyeket prognosztizált, amelyek ma talán még nagyobb mértékben vetnek árnyékot számos folyamatra. Találmánya – az aeroplan körhinta - már 10 esztendős korában szabadalmi bejelentésben jelent meg, fiatal villamos mérnökként már a tranziens elektromos jelenségek foglalkoztatták és 47 évesen dolgozta ki a holográfia elméletét. Ez utóbbit ismerték el 1961.-ben a fizikai Nobel-díjjal. De ne feledkezzünk meg arról a szakmai kirándulásáról sem, amely a plazmalámpa megalkotásához, majd az elektronmikroszkóp felfedezéséhez vezetett. Társadalomtudósként 1963.-ban a „Találjuk fel a jövőt” című könyvében három dilemma – sajátos szóhasználatában trilemma – köré csoportosította alapvetéseit: a nukleáris háború, a túlnépesedés és a tétlen kényelem korszaka foglalkoztatta. Hogy csak ez utolsó jóslatára gondoljunk: A mesterséges intelligencia megjelenése és Ipar 4.0 alapjai milyen hatalmas mértékben igazolhatják jövőképét! Nem véletlen, hogy munkatársa – az azóta tragikus körülmények között elhunyt – Greguss Pál professzor a reneszánsz ember mintaképének tekintett rá. Tegyük mi is! …és segítsük hozzá a ma felnővő generációt ahhoz, hogy gondolkodásokban és később alkotó tevékenységükben ezt a felelősséget érezzék, tudatosítsák és terjesszék.

Jamrik Péter

a NOVOFER Zrt elnöke, a Gábor Dénes-díj alapítója

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak